HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
เกี่ยวกับเคจีไอ
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลนักลงทุน
กิจกรรมของบริษัท
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อสังคม
16 Nov 2018

KGI ร่วมงาน SET in the City 2018 ที่สุดของนวัตกรรมการลงทุนแห่งปี

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ KGI ร่วมออกบูธในงาน SET in the City 2018 โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ และถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึก โดยมีคุณสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ในงาน SET in the City 2018 มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในงานได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

11 Sep 2018

KGI ร่วมโครงการ WE LOVE LOCAL ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

ดร.จื้อ หง หลิน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถ่ายเป็นที่ระลึกกับร่วมกับ นายนพดล ภาคพรต (กลาง) รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ 10 ซีอีโอจากองค์กรเข้าร่วมโครงการ WE LOVE LOCAL แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทยสำหรับกลุ่มตลาดองค์กร เพื่อนำเสนอ 10 ชุมชนท่องเที่ยว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย ดร.จื้อ หง หลิน ได้ไปเปิดประสบการณ์ในชุมชนท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Village) ที่ชุมชนบ้านแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองรองด้วยการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

21 June 2018

KGI รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

คุณนันทรัตน์ สุรักขกะ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ประจำไตรมาส 4/2560 และไตรมาส 1/2561 จาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ (ขวา) รองประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท โดยโครงการ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ KGI พร้อมเดินหน้าต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชันได้อย่างสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน

8 Jan 2018

KGI ร่วมงาน SET in the City 2017 ที่สุดของนวัตกรรมการลงทุนแห่งปี

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ KGI ร่วมออกบูธในงาน SET in the City 2017 โดยมีดร.สมชัย สัจจพงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ พร้อมถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึกร่วมกับดร. ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คุณเกศรา มัญชุศรี (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) โดยมีคุณสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจหลักทรัพย์ส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ในงาน SET in the City 2017 มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในงานได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

8 มีนาคม 2560

บล.เคจีไอ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

บล.เคจีไอ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดร.จื้อ–หง หลิน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกก่อนเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เคจีไอ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

Page :  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40
 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |   Of 54