HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
เกี่ยวกับเคจีไอ
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลนักลงทุน
กิจกรรมของบริษัท
กิจกรรมเพื่อสังคม
บล. เคจีไอ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรฟิวเจอร์กรุ๊ป
31 พฤษภาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตัดจำหน่ายทางบัญชีแล้ว ให้กับมูลนิธิองค์กรฟิวเจอร์กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยมีตัวแทนจากองค์กรเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ถนนสาธรใต้
 • บล. เคจีไอ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา
  25 กุมภาพันธ์ 2562

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัดจำหน่ายทางบัญชีแล้ว ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ถนนสาธรใต้
 • บล. เคจีไอ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิความรู้
  22 กุมภาพันธ์ 2562

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัดจำหน่ายทางบัญชีแล้ว ให้กับมูลนิธิความรู้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ถนนสาธรใต้
 • บล. เคจีไอ บริจาคปฎิทินเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
  21 กุมภาพันธ์ 2562

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฎิทินเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
 • เคจีไอสานฝันน้อง ปั่นจักรยานไปโรงเรียนปีที่ 4
  ดร.จื้อ-หง หลิน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ สานต่อโครงการ “เคจีไอสานฝันน้อง ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” เป็นปีที่ 4 มุ่งเน้นสนับสนุนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา สานต่อเจตนารมณ์ด้านการทำดีเพื่อสังคม ในปีนี้ KGI มอบจักรยานจำนวน 920 คันทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 8 -15 ปี ที่มีความประพฤติดี แต่ประสบปัญหาด้านการเดินทางไปโรงเรียนได้มีความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการศึกษาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสิ้น 151 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด (นครปฐม, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, นครราชสีมา, อุดรธานี, สงขลา, เชียงรายและเชียงใหม่)

 • จังหวัดเพชรบุรี

 • จังหวัดสมุทรสาคร

 • จังหวัดเชียงราย

 • จังหวัดเชียงใหม่

 • จังหวัดนครปฐม

 • จังหวัดสุพรรณบุรี

 • จังหวัดสงขลา
 • บล. เคจีไอ บริจาคปฎิทินเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
  7 มีนาคม 2561

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฎิทินเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
  เคจีไอสานฝันน้อง ปั่นจักรยานไปโรงเรียนปี 3
  8 มกราคม 2561

  คุณจื้อ-หง หลิน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ เปิดตัวโครงการ “เคจีไอสานฝันน้อง ปั่นจักรยานไปโรงเรียนปี 3” สานต่อเจตนารมณ์ที่ดีในการทำดีเพื่อสังคม มอบจักรยานจำนวน 1,150 คันทั่วประเทศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 8 -15 ปี ที่ประสบปัญหาด้านการเดินทางมาโรงเรียน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งสิ้น 114 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด (นครปฐม, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สระแก้ว, อุดรธานี, สงขลา, เชียงรายและเชียงใหม่)
  บล. เคจีไอ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา
  17 สิงหาคม 2560

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัดจำหน่ายทางบัญชีแล้ว ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในการพัฒนาสังคมต่อไป
  โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ถนนสาธรใต้
  เคจีไอสานฝันน้อง ปั่นจักรยานไปโรงเรียนปี 2
  คุณจื้อ-หง หลิน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ เปิดตัวโครงการ “เคจีไอสานฝันน้อง ปั่นจักรยานไปโรงเรียนปี 2” ที่จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดแรก

  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อมอบจักรยานจำนวน 1,000 คันทั่วประเทศ ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 8 -15 ปี ที่ประสบปัญหาด้านการเดินทางมาโรงเรียน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งสิ้น 71 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด (นครปฐม, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, นครราชสีมา, อุดรธานี, สงขลา, และเชียงราย) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
  2 กันยายน 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี
  9 กันยายน 2559 จังหวัดเพชรบุรี
  23 กันยายน 2559 จังหวัดสมุทรสาคร
  4 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดนครราชสีมา
  11 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดอุดรธานี
  18 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดสงขลา
  2 ธันวาคม 2559 จังหวัดเชียงราย
  25 กุมภาพันธ์ 2559

  บล.เคจีไอร่วมบริจาคยาให้โครงการ ขอรับบริจาคยาเหลือใช้

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคยาให้กับโครงการ ขอรับบริจาคยาเหลือใช้ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งโครงการนี้จะนำยาไปมอบให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก โดย คุณนันทรัตน์ สุรักขกะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ บล.เคจีไอ เป็นผู้ส่งมอบให้กับ ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

  พฤศจิกายน 2558

  บล.เคจีไอจัดโครงการมอบจักรยาน 570 คัน สานฝันน้อง ปั่นจักรยานไปโรงเรียน

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโครงการมอบจักรยาน 570 คัน สานฝันน้อง ปั่นจักรยานไปโรงเรียน โดยได้มอบจักรยานจำนวน 570 คัน ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 8 -15 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบปัญหาด้านการเดินทางมาโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักเรียน 28 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด (นครราชสีมา, อุดรธานี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร, สงขลา, นครสวรรค์ และเชียงราย)

  4 กันยายน 2558

  บล. เคจีไอ มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัดจำหน่ายทางบัญชีแล้ว จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน

  2 กุมภาพันธ์ 2558

  บล. เคจีไอ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัดจำหน่ายทางบัญชีแล้ว ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ถนนสาธรใต้

  30 มกราคม 2558

  บล. เคจีไอ บริจาคปฎิทินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฎิทินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

  24 พฤศจิกายน 2557

  บล. เคจีไอ มอบทุนการศึกษารุ่นที่ 4 ประจำปี 2557

  คุณวิลเลี่ยม ฟาง กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI พร้อมด้วยคุณสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการอาวุโสและคุณสุเทพ รุ่งสยาม กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์ คณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเคจีไอ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

  17 มีนาคม 2557

  บล. เคจีไอ สาขาอุดรธานี มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ตัดจำหน่ายทางบัญชีแล้ว จำนวน 12 ชุด ให้กับโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน

  5 กุมภาพันธ์ 2557

  บล. เคจีไอ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัดจำหน่ายทางบัญชีแล้ว ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ถนนสาธรใต้

  30 มกราคม 2557

  บล. เคจีไอ มอบคอมพิวเตอร์ให้กับกองทัพเรือ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัดจำหน่ายทางบัญชีแล้ว ให้กับกองทัพเรือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ มารับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ถนนสาธรใต้

  30 มกราคม 2557

  บล. เคจีไอ บริจาคปฎิทินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฎิทินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

  20 ธันวาคม 2556

  บล. เคจีไอ บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ให้แก่ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด ให้ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนอนุบาลถาวรนิมิต ในจังหวัดนครนายกต่อไป

  22 ตุลาคม 2556

  บล. เคจีไอ มอบทุนการศึกษาเคจีไอ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556

  คุณวิลเลี่ยม ฟาง กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI และคุณสุเทพ รุ่งสยาม กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเคจีไอ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  12 กันยายน 2555

  KGI มอบทุนการศึกษาโครงการ 2

  คุณวิลเลี่ยม ฟาง (กลาง) กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเคจีไอ รุ่นที่ 2 ณ ห้องสัมมนา
  บริษัท อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีละ 1.5 ล้านบาท โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

  2 กรกฎาคม 2555

  บล. เคจีไอ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อการศึกษาให้กับ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง
  จังหวัดครราชสีมา, โรงเรียนบ้านไม้แก่น และโรงเรียนบ้านโป่ง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีอาจารย์จากทั้ง 3 โรงเรียน เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนสาธรใต้

  15 มีนาคม 2555

  บริษัทมอบเงินบริจาคให้รัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  บริษัทมอบเงินบริจาคให้รัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปีที่แล้ว จำนวน 10 ล้านบาท โดยเน้นถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูประเทศในระยะยาว นอกจากนั้น บริษัทยังบริจาคเงินให้กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ASCO) จำนวน 1.55 ล้านบาท และมีวงเงินช่วยเหลือพนักงานรวมสูงสุด 4 ล้านบาท พร้อมมีวงเงินการให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำแก่พนักงานรวมสูงสุด 6 ล้านบาทด้วย

  30 ธันวาคม 2554

  ED Charity Project #6

  พนักงานบริษัทร่วมกันบริจาคเงินแก่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ภายใต้โครงการ ED Charity Project # 6 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิเศษ

  3 กันยายน 2554

  เคจีไอร่วมใจปลูกป่าชายเลน

  คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
  เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี

  23 สิงหาคม 2554

  บล. เคจีไอ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  คุณวิลเลียม ฟาง กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในโครงการ "ทุนการศึกษาเคจีไอ ปีที่ 1" แก่นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวม 13 ทุน โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนต่อเนื่องสนับสนุนจนจบระดับปริญญาตรี โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในพิธี พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้

  5 กรกฎาคม 2554

  เคจีไอบริจาคคอมพิวเตอร์

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคให้กับฟิวเจอร์ กรุ๊ป ภายใต้การรับรองโดย มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ เพื่อนำอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้ มอบต่อให้หน่วยงานที่ขาดแคลน

  13-14 ธันวาคม 2553

  เคจีไอต้อนรับนักศึกษาเอแบค

  วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ณ อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้

  3 พฤศจิกายน 2553

  เคจีไอร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคุณนงลักษณ์ นิงสานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด มอบเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นตัวแทนมอบ

  15 กันยายน 2553

  เคจีไอ ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการกล่องวิเศษ

  วันที่ 15 กันยายน 2553 คุณนงลักษณ์ นิงสานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบกล่องรับบริจาคจากตัวแทนบริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง เนื่องในโอกาสเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการกล่องวิเศษ ซึ่งรับบริจาคกล่องเปล่า UHT เพื่อนำไปผลิตโต๊ะ เก้าอี้ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

  10 สิงหาคม 2553

  เคจีไอบริจาคคอมพิวเตอร์

  วันที่ 10 สิงหาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหลักด่าน ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง
  จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสศึกษาวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

  9 มกราคม 2553

  เคจีไอ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  วันที่ 9 มกราคม 2553 พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อนำไปเป็นทุนเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานที บ้านพะกะเซ จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

  27 กันยายน 2551

  เคจีไอ ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล

  วันที่ 27 กันยายน 2551 นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปล่อยเต่าลงสู่ทะเล ณ ชายหาดบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของไทยมิให้สูญพันธุ์

  3 มิถุนายน 2551

  เคจีไอบริจาค 1 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุนาร์กีส ประเทศพม่า

  วันที่ 3 มิถุนายน 2551 นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท พร้อมด้วยเงินบริจาคจากพนักงานบริษัท เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กีส ในประเทศพม่า ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคุณประวิทย์ หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ

  28 พฤษภาคม 2551

  เคจีไอบริจาค 1 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ในประเทศจีน

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท พร้อมด้วยเงินบริจาคจากพนักงานบริษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศจีน ผ่านสภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

  8 พฤษภาคม 2551

  เคจีไอถวายเงินเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี บ้านพะกะเช ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดให้ นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี บ้านพะกะเช ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยห้องสมุดดังกล่าวได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ...รายละเอียดเพิ่มเติม

  3 กุมภาพันธ์ 2550

  เคจีไอร่วมบริจาคเงินให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ (บ้านพักผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย) โดยมีพระอลงกต ติกขฺปัญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นผู้แทนรับมอบ

  20 พฤศจิกายน 2549

  เคจีไอถวายเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดให้ นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาคารเรียนดังกล่าวได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 ...รายละเอียดเพิ่มเติม

  9 ตุลาคม 2549

  เคจีไอและบลจ.วรรณ สนับสนุนหลักงานแสดงดนตรีออเคสตรา เฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 9 ตุลาคม 2549 คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสุริพล เข็มจินดา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติ บทเพลงพระราชนิพนธ์ “เทิดไท้มหาราช กษัตริย์นักดนตรี” ร่วมแถลงข่าวงานแสดงดนตรีออเคสตราฯพร้อมด้วยคุณวัลลิยา ปังศรีวงค์ กรรมการอำนวยการ วงดุริยางค์ฟิลฮาร์โนนิกแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  16 กันยายน 2549

  เคจีไอปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 16 กันยายน 2549 นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ และคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ร่วมใจปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บนเนื้อที่จำนวน 10 ไร่ ณ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  28 กันยายน 2548

  เคจีไอถวายเงินเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

  ในวันที่ 28 กันยายน 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดให้ นายเหว่ย ชาง ฟาง กรรมการอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยห้องสมุดดังกล่าวได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 มีนาคม 2549 ...รายละเอียดเพิ่มเติม

  14 มกราคม 2548

  เคจีไอทำบุญตักบาตรให้ผู้ประสบภัย "สึนามิ"

  วันที่ 14 มกราคม 2548 นายเฉิน ผิ่น เชิน กรรมการอำนวยการ นางสาวบี เล็ง ออย กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ทางภาคใต้ของไทย ที่บริเวณหน้าอาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม

  9 มกราคม 2548

  เคจีไอร่วมงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

  วันที่ 9 มกราคม 2548 นางสาวบี เล็ง ออย และนางสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานเดินการกุศล “เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อแสดงพลังความห่วงใยและระดมทุนบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ และภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ที่สวนลุมพินี

  4 มกราคม 2548

  เคจีไอบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ 20 ล้านบาท

  วันที่ 4 มกราคม 2548 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้สบภัยจากคลื่นยักษ์ “สึนามิ. ในภาคใต้ของไทย จำนวน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่สาธารณประโยชน์ที่ถูกทำลายไปจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้