HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
ธุรกิจและบริการ
ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าฯ
ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
อีทีเอฟ (ETF)
TTS
KGI BRIDGE
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
หน้าหลัก > ธุรกิจและบริการ > ธุรกิจค้าตราสารหนี้ > บริการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
บริการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

บริการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
KGI Wealth Management คือ การบริการวางแผนจัดการสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดการงอกเงยของทรัพย์สินอย่างยั่งยืน โดยทีมงานนักวางแผนทางการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพของเคจีไอ ที่พร้อมให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร โดยเราจะนำเสนอรูปแบบการลงทุนและเครื่องมือทางการเงินให้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่าง พิถีพิถันและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ของลูกค้าแต่ละราย

บริการซื้อขายกองทุนรวม เคจีไอ
ปัจจุบัน บล.เคจีไอ เป็นตัวแทนซื้อขายกองทุนของ บลจ.ชั้นนำ กว่า 20 แห่ง โดยมีรูปแบบการให้บริการซื้อขายกองทุน 2 รูปแบบ คือ

ข้อแตกต่างของบัญชี Omnibus Account และ Selling Agent

บัญชี Omnibus Account บัญชี Selling Agent
1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ตามหนังสือชี้ชวน ตามหนังสือชี้ชวน
2. การเปิดบัญชี ใช้แบบฟอร์มของ เคจีไอ ซึ่งเปิดเพียงครั้งเดียว สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกกองทุนจาก บลจ.ที่ เคจีไอ เป็นตัวแทน ใช้แบบฟอร์มของแต่ละ บลจ. ซึ่งต้องเปิดบัญชีกับทุก บลจ. ที่ลูกค้าต้องการซื้อหน่วยลงทุน
3. การซื้อ/การขาย/การสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน ใช้แบบฟอร์มของ เคจีไอ ใช้แบบฟอร์มของแต่ละ บลจ.
4. การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ชำระเข้าบัญชี เคจีไอ ชำระเข้าบัญชี บลจ.
5. รายงานการซื้อขายหน่วยลงทุน ออกโดย เคจีไอ ซึ่งจะรวมทุกกองทุน
จากทุก บลจ. ที่ลูกค้าลงทุน
ออกโดยแต่ละ บลจ.

บริการและสิทธิประโยชน์

 • บริการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหลากหลาย บลจ.ชั้นนำ ที่บล.เคจีไอ เป็นตัวแทน
 • สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน นโยบายการลงทุน เงินปันผล และค่าธรรมเนียม
  เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 • บริการคัดเลือกกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนของลูกค้า และแนะนำกองทุนเด่นที่น่าสนใจ
 • สรุปพอร์ตรวมการลงทุนจากทุก บลจ. ที่ลูกค้าลงทุนไว้ในที่เดียวและสามารถตรวจสอบสถานะการลงทุนได้ทันที
 • บริการข้อมูลกองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New IPO) ทุกวัน
 • บริการ การจัด Asset allocation ในการลงทุนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และคัดสรรกองทุนที่มีผลการดำเนินการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
 • บริการบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และการลงทุน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนอย่างใกล้ชิด

รายชื่อ บลจ.จัดการกองทุน และแบบฟอร์มของบัญชี Selling Agent

การฝากถอนเงินโดยระบบ ATS ชื่อบัญชี "บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"

 • ธนาคาร
  สาขา
  เลขที่บัญชี (บัญชีกระแสรายวัน)
  ธนาคารกสิกรไทย
  สาขาสำนักพหลโยธิน
  099-1-07300-0
  ธนาคารกรุงเทพ
  สาขาสีลม
  101-3-33010-3
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขาถนนวิทยุ
  049-3-11045-6
  ธนาคารกรุงไทย
  สาขานานาเหนือ
  000-6-04577-4
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  สาขาเพลินจิต
  001-0-10883-5
  ธนาคารธนชาติ
  สาขาสีลม
  002-3-00097-4
  ธนาคารทหารไทย
  สาขาสำนักงานใหญ่
  001- 1- 29129-1
  ธนาคารยูโอบี
  สาขาสาธร
  747-3-03569-7
  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
  สาขาสำนักงานใหญ่
  001-001-403001
  ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
  สาขาสำนักงานใหญ่
  001-001-31654
  ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย
  สำนักลุมพินี
  889-1-007008
  ธนาคารซีไอเอ็็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)
  สาขาเพชรบุรี
  800-0-19478-1
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  สาขาสาทร
  000115-400000-90 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

  ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
  E-mail: wealth@kgi.co.th
  สนใจสอบถามรายละเอียด
  โทร 02 658 8889