HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 NIGHT SESSION (19:00-22:30)0 2658 8111 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
Research
Research
Search


หน้าหลัก > บทวิเคราะห์ > กลยุทธการลงทุน
กลยุทธการลงทุน
Highlight Research
เศรษฐกิจ

Strategy Economics Economic Monthly Tracker
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560
Strategy: พอร์ตหุ้นแนะนำ ก.พ. 2560 เน้นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลน่าสนใจ
วันพุธ 4 มกราคม 2560
Strategy: พอร์ตหุ้นแนะนำ ม.ค. เน้นหุ้นกำไรโตเด่น และหุ้นเชื่อมนโยบายรัฐฯ
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559
Strategy: พอร์ตหุ้นแนะนำ ธ.ค. 2559 เน้นหุ้นนโยบายรัฐฯ + หุ้นเติบโตสูง
วันพุธ 16 พฤศจิกายน 2559
Strategy: สรุปผลประกอบการไตรมาส 3/59: โดยรวมดีกว่าที่ตลาดคาด 3.7%
วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559
Strategy: นายทรัมป์ชนะเลือกตั้งสหรัฐฯ: สรุปนโยบายและมุมมองต่อ SET
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน 2559
Strategy: พอร์ตหุ้นแนะนำเดือน พ.ย. คงเน้นหุ้นขนาดกลางที่กำไรแข็งแกร่ง
วันจันทร์ 3 ตุลาคม 2559
Strategy: พอร์ตหุ้นแนะนำเดือน ต.ค. เน้นหุ้นขนาดกลาง ผลประกอบการโดดเด่น
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน 2559
Strategy: หุ้นแนะนำเดือน ก.ย. เน้นหุ้นกำไรแกร่ง และหุ้นที่กำลังจะเข้าไฮซีซั่น
วันจันทร์ 8 สิงหาคม 2559
Strategy: ปรับเพิ่มเป้าดัชนีฯ ไตรมาส 3 เป็น 1,580 ตามพัฒนาการทางการเมือง
วันจันทร์ 1 สิงหาคม 2559
Strategy: พอร์ตหุ้นแนะนำ ส.ค. ยังเน้นหุ้นเชื่อมโยงปัจจัยบวกในประเทศ

>>> More