HEAD OFFICE0 2658 8888 TRADING SUPPORT0 2658 8777 TH|EN
 
             
 
KGI POWER TRADE
ใหม่!! โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ บนมือถือ ทั้ง iOS และ Android
 
iFIS Internet
โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
  
efin Stock Pick Up
The program for analysis of the stock market and derivatives .
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Aspen for browser
บริการข้อมูลและข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นและกราฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
 
KGI Securities (Thailand) PLC.
เกี่ยวกับเคจีไอ
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลนักลงทุน
กิจกรรมของบริษัท
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเคจีไอ > ข้อมูลบริษัท > นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท
นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

บริษัทมีหลักการในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งเราได้ยึดเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตลอดมา บริษัทพร้อมให้คำแนะนำในการบริหารการเงินที่ดีที่สุดกับลูกค้า และในขณะเดียวกัน ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบ บริษัทยึดถือเป็นนโยบายในการแบ่งปันผลตอบแทนที่ได้มาจากความสำเร็จของบริษัท ให้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น และลูกค้าของบริษัททุกท่าน นอกจากนั้น บริษัทยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันถึงคุณค่าที่ดีขององค์กรอีกด้วย

หลักการ

 • ลูกค้ามีความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง
 • ทีมงานมืออาชีพ
 • ความซื่อสัตย์คือคุณค่าที่สำคัญ
 • การฝึกฝนความสามารถพิเศษ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ก้าวอย่างเชิงรุกและตื่นตัว
 • การเคารพทั้งตัวบุคคลและทีมงาน
 • การรับผิดชอบต่อสังคม
 • วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์ของบริษัท คือการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจการเงินอื่น ๆ โดยนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของบริษัท พร้อมทั้ง การให้คำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยดูแลการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ด้วยหลักการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม

  เป้าหมาย

  เป้าหมายของบริษัท คือ การให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจรและเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมทั้ง ยังมีเป้าหมายในการกระจายรายได้เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีความมั่นคง และประสบความสำเร็จในทุกสภาวการณ์

  กลยุทธ์

 • ขยายและกระจายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่แก่พนักงานและลูกค้า
 • การบริการที่เป็นเลิศและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานและลูกค้า
 • มีการปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาวะต่างๆ
 •